Hagg & Van Koesveld | Westermarkt 2J | 1016 DK Amsterdam | tel: +31(0)20 6274907 | fax: +31(0)20 6234244 | mail: info@henvk.nl
Hagg & Van Koesveld

Advocaten

Inger Hagg

Inger Hagg

Mr. Hagg heeft gestudeerd in Utrecht en is strafrechtelijk en internationaalrechtelijk afgestudeerd. Voordat zij in 2003 werd beëdigd als advocaat in Amsterdam heeft zij gewerkt bij het Bureau voor Rechtshulp in Utrecht. Zij is gespecialiseerd in Strafrecht en Vreemdelingenrecht.


Joyce van Koesveld

Joyce van Koesveld

Mr. van Koesveld is in 1999 strafrechtelijk afgestudeerd in Utrecht. Zij is haar advocatenloopbaan begonnen na gewerkt te hebben bij de rechtbank te Utrecht en de IND. Zij gebruikt die werkervaring in haar huidige werk als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in straf- en vreemdelingenrecht alsmede personen- en familierecht.


Johan van der Wielen

Johan van der Wielen

Mr. van der Wielen heeft Nederlands recht gestudeerd in Amsterdam. Hij is daar in januari 2013 beëdigd als advocaat. Daarvoor heeft hij gewerkt als beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en als gerechtssecretaris bij de sector bestuursrecht van de rechtbank van Amsterdam. In laatstgenoemde functie heeft hij veel zaken voorbereid en uitspraken geschreven op onder meer het gebied van het vreemdelingenrecht, sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en ruimtelijk bestuursrecht.


Jorg Werner

Jorg Werner

Mr. J. Werner heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2010 afgestudeerd in staats- en bestuursrecht. Na zijn studie heeft hij als Juridisch adviseur 'Kinderrechten & Migratie' gewerkt bij Defence for Children. In deze functie heeft hij zowel ervaring opgedaan in het verlenen van individuele rechtshulp, als in het doen van juridisch onderzoek. Vanuit zijn rol op de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children heeft hij diverse individuele zaken kinder- en mensenrechterlijk ondersteund. Daarnaast heeft hij zijn onderzoeksresultaten in rapporten en artikelen in juridische vakbladen gepubliceerd. Werner is verder als docent verbonden aan OSR Juridische Opleidingen waar hij als docent optreedt bij de cursus Actualiteiten Gezinsmigratie.


Freya Williams

Freya Williams

Mr. F. Williams heeft meer dan 15 jaar ervaring in het migratierecht. Zij heeft zich gespecialiseerd in reguliere zaken, aanvragen om afgifte van een visum kort verblijf en asielzaken (in het bijzonder LHBT+ en Dublin-claimanten). Mr. Williams studeerde Nederlands Recht, afstudeerrichting Internationaal Recht, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar loopbaan begon zij in 2002 bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst als procesvertegenwoordiger. Daarna is zij, tot haar be√ędiging als advocaat in augustus 2016, werkzaam geweest als senior juridisch medewerker bij de sector bestuursrecht, van de rechtbank van Utrecht en van Amsterdam. In deze functie heeft zij juridische geschillen geanalyseerd, genotuleerd tijdens zittingen en uitspraken geschreven. Zij behandelde migratierechtzaken, waaronder reguliere migratie (gezin, medisch, arbeid, studie), asiel, Wet arbeid vreemdelingen, visa, naturalisatie- en bewaringszaken. Ook heeft mr. F. Williams veel ervaring met algemene bestuursrechtzaken, zoals: Wabo (bouwvergunningen), handhaving (bestuurlijke boetes) en sociaal zekerheidsrecht (o.a. bijstandsuitkeringen).