Hagg & Van Koesveld | Westermarkt 2J | 1016 DK Amsterdam | tel: +31(0)20 6274907 | fax: +31(0)20 6234244 | mail: info@henvk.nl
Hagg & Van Koesveld

Uit de praktijk

Alleenstaande ouders met een Nederland kind: 1 oktober 2013

Als u een alleenstaande ouder bent van een Nederlands kind maar u bent niet in het bezit van een verblijfsvergunning zou het kunnen zijn dat u daar wel voor in aanmerking kunt komen. Omdat uw Nederlandse kind namelijk het recht heeft om in Nederland te wonen zou het kunnen dat u om die reden recht heeft uw kind in Nederland te blijven verzorgen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het is dus niet altijd zo dat u als ouder van een Nederlands kind een verblijfsvergunning kunt krijgen. Voor de precieze voorwaarden kunt u het best contact opnemen met een advocaat.

In Nederland geboren kinderen van buitenlandse ouders: 1 oktober 2014

Als twee ouders in Nederland een verblijfsvergunning hebben maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben en hier een kind krijgen heeft dat kind niet automatisch een verblijfsvergunning en krijgt het ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dat kan in de praktijk tot heel vervelende situaties leiden. Volgens de Nederlandse overheid biedt u dan namelijk onderdak aan een illegale vreemdeling. Dat kan zelfs betekenen dat uw woontoeslag wordt ingetrokken. Veel mensen weten dit niet en komen om die reden in de problemen. De oplossing is heel simpel. Zodra uw kind is geboren moet u meteen een verblijfsvergunning voor dat kind aanvragen. Die aanvraag wordt zonder problemen ingewilligd, je moet het alleen wel even doen.

Naturalisatie:1 oktober 2014

Als je meer dan vijf jaren in Nederland woont, bent geslaagd voor je inburgeringsexamen en in de voorgaande vier jaren geen strafrechtelijke veroordeling of geldboete voor een misdrijf hebt gehad, kan je een Nederlands paspoort aanvragen. Als je samenwoont of bent getrouwd met een Nederlander is dat (nu nog) na drie jaren. Een veel voorkomend obstakel is als een vreemdeling niet beschikt over een geboorteakte en paspoort. Met name mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van de pardonregeling of erkende vluchtelingen kunnen in een dergelijke situatie verkeren. Voor de aanvraag van een Nederlands paspoort worden deze documenten echter wel verplicht gesteld. Het feit dat je wel zonder deze documenten een verblijfsvergunning kon krijgen wil nog niet betekenen dat die vrijstelling ook voor de naturalisatie geldt. Alleen als je kan aantonen dat je echt niet over een paspoort en geboorteakte kunt beschikken kan een vrijstelling ook in deze procedure volgen. Daar moet je echter wel het nodige voor hebben gedaan zoals contact opnemen met de ambassade van het land van herkomst, familieleden in het land van herkomst of officiele instanties die kunnen helpen bij het alsnog verkrijgen van deze documenten. Er wordt best veel van iemand geeist voordat de IND zal accepteren dat echt niet van iemand kan worden verwacht een paspoort en geboorteakte te produceren. Het algemene advies in deze is vrij simpel; overleg eerst met een advocaat als je je in deze bewijsnood-situatie bevindt voor de naturalisatieaanvraag wordt ingediend. Zo’n aanvraag kost namelijk geld en als de aanvraag wordt afgewezen ben je je geld gewoon kwijt. Tot slot; de regering heeft plannen om de termijn voor naturalisatie te verlengen van 5 naar 7 jaar. Kom je nu in aanmerking voor naturalisatie dan is het dus zaak daar niet te lang mee te wachten.

Ghanese documenten:1 oktober 2014

Een aantal jaren geleden was het zo dat documenten uit zogenaamde 'probleemlanden' – India, Pakistan, Ghana, Nigeria en Dominicaanse Republiek – alleen werden geaccepteerd nadat ze in het land van herkomst waren gecontroleerd (geverifieerd) op inhoud. Hoewel die procedures officieel zijn afgeschaft blijkt de laatste tijd dat met name Ghanese documenten door de Nederlandse vertegenwoordiging in Accra aan een ‘ echtheidscontrole’ worden onderworpen. Omdat er weliswaar regels zijn in Ghana over hoe officiele documenten (geboorteakten, ongehuwdverklaringen) tot stand moeten komen blijkt dat in de praktijk nog wel eens mis te kunnen gaan. Om die reden accepteert de Nederlandse ambassade deze documenten onder omstandigheden niet. Te denken valt aan de juiste leeftijd van een kind dat zijn ouders wil volgen naar Nederland. Dat mag tot een leeftijd van 18 jaar. Als het kind 17 is maar de ambassademedewerkers hebben het idee dat het kind misschien wel ouder is kunnen ze vragen om nadere bewijzen van de leeftijd van het kind. Ook komt het in de praktijk voor dat wordt getwijfeld aan de afkomst van een kind. Met andere woorden; zijn de vader en de moeder op de geboorteakte wel de echte ouders? Als twijfel ontstaat zal een nader onderzoek worden gedaan en worden gevraagd om bijvoorbeeld schoolpapieren, papieren van het ziekenhuis en dergelijke. Ook kan het zo zijn dat een DNA-test wordt afgenomen. Om problemen te voorkomen kan het verstandig zijn de documenten eerst door een advocaat te laten checken die ook ervaring heeft met Ghanese wetgeving op dat gebied. Als de twijfel bij de IND namelijk eenmaal is gezaaid blijkt deze erg moeilijk achteraf te bestrijden.

Partners en echtgenoten van EU-onderdanen:1 oktober 2014

Als je de partner of echtgenote/genoot bent van een EU-onderdaan (een Europeaan die niet in zijn eigen land woont) heb je het recht bij deze partner te verblijven. Dit is een recht dat rechtstreeks voortvloeit uit de bepalingen van een Europese Richtlijn. Bij de IND kan je vragen om een document waaruit dat rechtmatig verblijf blijkt. Als je getrouwd bent is het redelijk simpel, je ingeschreven huwelijksakte dient als bewijs. Als je samenwoont wordt het lastiger. Dan moet je namelijk kunnen aantonen dat je een relatie onderhoudt met je partner die vergelijkbaar is met een huwelijk. In Nederland wordt dat wel aangenomen als je aantoonbaar langer dan zes maanden samenwoont of samen een kind hebt. In alle andere gevallen zal je met voldoende bewijzen moeten komen dat je ook echt samenwoont. In de praktijk is dat lastig. Als vreemdeling zonder verblijfsvergunning mag je je immers niet inschrijven in de GBA, kan je geen bankrekening openen, kan je geen woning huren. Hoe moet je dan bewijzen dat je samenwoont? Voor je dan ook een afspraak maakt bij de IND om de aanvraag om erkenning als partner van een EU-onderdaan in te dienen is het zaak dat je die aanvraag voldoende onderbouwt met stukken. Foto’s, verklaringen van familie en vrienden, post op beider naam verstuurd naar een en hetzelfde adres kunnen daarvoor gebruikt worden. Als de relatie kan worden aangetoond kunnen er nog een paar andere obstakels rijzen. Het inkomen van de Eu-partner moet wel voldoende zijn om van rond te komen en er kan worden gevraagd om bewijs van een ziektekostenverzekering. De laatste tijd blijkt ook dat de IND in toenemende mate onderzoek doet naar het eventueel voorkomen van schijnrelaties of schijnhuwelijken. Daartoe kan de IND beide partners onderwerpen aan een diepgaand interview over de relatie. Het is goed je hier goed op voor te bereiden. Helaas komt het namelijk wel een voor de dat IND ten onrechte twijfelt aan de echtheid van een relatie van mensen. Zenuwen, onwetendheid en communicatieproblemen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Weten wat je kan verwachten kan voorkomen dat een aanvraag om deze reden ten onrechte strandt.